Мерки във връзка с COVID-19 - Monte Vedetta

Мерки във връзка с COVID-19

Скъпи гости,

С цел гарантиране на висока хигиена за сигурността и опазване здравето на нашите гости екипът на хотел „Monte Vedettа” въведе

следните допълнителни мерки, съобразени съобразени с препоръките на Министерството на здравеопазването и Министерството на

туризма:

• Всички посетители, гости и членовете на персонала, имат достъп до дезинфекционни разтвори за ръце (разположени в общите части на хотела).

• Всички членове на персонала използват маски в закрити пространства и ръкавици, когато е необходимо и препоръчително. Всекидневно

се измерва температурата им, с цел осигуряване на здравословна работна среда.

• Всички общи площи, офиси и хотелски помещения се почистват на всеки час, според най-високите стандарти със сертифицирани

препарати. Отделяме специално внимание на зоните с високи нива на допир, като брави, перила на стълбища и др. Всяко почистване и

дезинфекция се записва и подлежи на контрол.

• Ключовете за стаите се стерилизират.

• След освобождаване на стаята, тя се проветрява и дезинфекцира, в нея не се настаняват гости следващите 24 часа.

• При желание от страна на гостите се предлага по стаите кетъринг в индивидуална еднократна посуда.

• В откритата част на ресторанта сервираме храна и напитки, както се изисква по всички стандарти и се спазва разстоянието на масите в

ресторанта.

• За унищожаване на евентуални вируси и бактерии, след всеки гост маси, столове, менюта и др. се обработват с портативна UV лампа

Corpofix СV3.

• Извън работно време кухненски блок и залата на ресторанта се облъчват посредством обработват с портативна UV лампа Corpofix СV3.

• В различните зони на хотела има информационни табели за превантивните мерки, за да може всеки наш посетител или гост да предпазва

себе си и околните от заразяване.

• Целият персонал е регулярно инструктиран за работата си в отделните зони, в това число относно задължителното дезинфекциране и

миене на ръцете, избягване на близък физически контакт и поддържане на социално разстояние от гостите и други членове от персонала.

Молим и Вие да съблюдавате всички предпазни мерки на територията на хотел „Monte Vedettа” и да сигнализирате ръководството за установени нередности!

Желаем ви приятен и пълноценен отдих в хотел „Monte Vedettа”!