Новини - Monte Vedetta

Archive

7 юли

„ЕНЕВИ ХОТЕЛС“ ЕООД стартира на 07.07.2021 г. изпълнението на проект

„ЕНЕВИ ХОТЕЛС“ ЕООД стартира на 07.07.2021 г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.101-1478 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. […]

ВИЖ ОЩЕ
30 мар

„ЕНЕВИ ХОТЕЛС“ ЕООД стартира изпълнението на проект

„ЕНЕВИ ХОТЕЛС“ ЕООД стартира на 30.03.2021 г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.095-0035 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. […]

ВИЖ ОЩЕ